Wooncoaching en ambulante begeleiding

Heb je begeleiding nodig bij dingen die je moeilijk of lastig vindt? Als je een eigen huis hebt of je bent bij iemand ingeschreven kunnen we bij jou thuis begeleiding geven. Je doet vooral zelf wat je zelf kunt en een begeleider helpt je bij de dingen waarin het misschien even niet lukt. We maken samen een plan waarin doelen worden opgesteld en daar gaan we stap voor stap aan werken. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van wonen, financiën, lichamelijk gezondheid en werk- en dagbesteding. We gebruiken hiervoor verschillende methoden en kijken samen met jou (en je gezin) hoe lang en hoe veel er nodig is.

Wooncoaching in een gastgezin:
Als je niet zelfstandig kunt wonen of de veiligheid van jou of je kind is in het geding, kun je tijdelijk bij een gastgezin wonen. Naast dat je wooncoaching ontvangt, krijg je dan ook begeleiding en ondersteuning van het gastgezin. Zij zijn er om je bij te staan in je dagelijks functioneren en kunnen ook met je meekijken.

Stichting 1Thuis vindt kwaliteit erg belangrijk en heeft daarom ook het HKZ keurmerk.

Kwaliteitsdocumenten die horen bij de begeleiding vanuit de WMO:
Privacyreglement
Klachtenprotocol
Meerjarenbeleidsplan
Protocol Datalekken