Wooncoaching en ambulante begeleiding

Als je een eigen huis hebt of je bent bij iemand ingeschreven kunnen we bij jou thuis begeleiding geven. We maken samen een plan waarin doelen worden opgesteld en daar gaan we stap voor stap aan werken. Dit doen we aan de hand van een aantal leefgebieden waaronder wonen, financiën, lichamelijk gezondheid en werk- en dagbesteding. We gebruiken een methode die zich richt op een twee jarig traject.

Wooncoaching in een gastgezin:
Als je niet zelfstandig kunt wonen of de veiligheid van jou of je kind in het geding is, kun je tijdelijk bij een gastgezin wonen. Naast dat je wooncoaching ontvangt, krijg je dan ook begeleiding en ondersteuning van het gastgezin. Zij zijn er om je bij te staan in je dagelijks functioneren en kunnen ook met je meekijken.

 
 
 
 
Kwaliteitsdocumenten die horen bij de begeleiding vanuit de WMO:
Privacyreglement
Klachtenprotocol
Meerjarenbeleidsplan
Protocol Datalekken