Onze droom wordt al langere tijd door meerdere mensen gedragen.  We hebben er voor gekozen om een breed draagvlak te creëren. De stichting kent een professioneel bestuursmodel wat bestaat uit de Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het doel van de stichting is maatschappelijk, maar er is ook zakelijkheid. Wij verwachten ook dat er meer mensen zijn die hetzelfde hart als ons hebben of zullen krijgen en dat daardoor de opvang en begeleiding op den duur kan uitbreiden waar nodig.

De Raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. Contact met de stichting verloopt via de bestuurders, Marien en Anneke Folkers. Indien wenselijk kan contact gelegd worden met één van de leden van de Raad van Toezicht. De contactgegevens zijn via het bestuur op te vragen. De stichting heeft de ANBI-status.

Gegevens Stichting 1Thuis:

KVK nummer: 60338814
RSIN853865061
Adres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk
Email: info@1thuis.nl
Telefoonnummer: 06-41891697
Bankrekeningnummer: NL52RABO0161846238

Doelstelling:
kinderen en jongeren, in het bijzonder tiener- en jonge moeders, voor onbepaalde tijd een thuis te bieden op basis van christelijke waarden en normen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid:
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en vacatiegelden. Voor de specificatie van de gemaakte kosten van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de jaarrekening. Dit geldt ook gedeeltelijk voor de bestuurders en daarnaast zijn er een aantal uren die de bestuurders op ZZP-basis uitvoeren. De gekwalificeerde medewerkers die worden ingezet voor de begeleiding werken ook op ZZP-basis. Dit wordt allemaal contractueel vastgelegd.

Hoofdlijnen beleid: zie Meerjarenbeleidsplan

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten:
De stichting is, na de oprichting eind 2013 van start gegaan met de oprichting van een gezinshuis wat voor nu heeft geresulteerd in de uitvoering van begeleiding vanuit de WMO. Beschrijvingen van recente activiteiten van de stichting en van reeds uitgevoerde projecten treft u elders op deze website aan.

Jaarverslagen/Financiële verantwoording:
Om de jaarrekening van 2014 te bekijken, klikt u hier.
Om de jaarrekening van 2015 te bekijken, klikt u hier.
Om de jaarrekening van 2016 te bekijken, klikt u hier.
Om de jaarrekening van 2017 te bekijken, klikt u hier.
Om de jaarrekening van 2018 te bekijken, klikt u hier.
Om de jaarrekening van 2019 te bekijken, klikt u hier.
Om de jaarrekening van 2020 te bekijken, klikt u hier.
om de jaarrekening van 2021 te bekijken, klikt u hier.