Iedereen heeft behoefte aan een stevig netwerk. We hebben draagkracht van anderen nodig om zo samen te kunnen bouwen aan een toekomst. Stichting 1Thuis zal dit realiseren door onder andere:

Inzet van het eigen netwerk 

Iedereen heeft een achtergrond en daarin zijn eigen netwerk wat vaak al goed functioneert. Stichting 1Thuis zal vanuit de begeleiding helpen hun eigen netwerk te verbreden, te verstevigen en te onderhouden.

Inzet van Voorthuizen en gemeente Barneveld

Voorthuizen is een plaats waar samen veel gerealiseerd wordt. Vooral de kerken zijn hier een groot onderdeel van. Maar ook bijvoorbeeld de ondernemers. Op allerlei fronten heeft Stichting 1Thuis contacten binnen Voorthuizen die we inzetten om een breed draagvlak te creëren.  We streven er naar om samen te bouwen aan het opvangen van de nood die er binnen de gemeente is.

Inzet van vrijwilligers

Er zijn veel mensen die graag groei willen zien in de doelgroep waar Stichting 1Thuis zich op richt. Zij willen zich inzetten op allerlei gebieden en daar maakt Stichting 1Thuis op een gezonde manier gebruik van.

Inzet van de sociale kaart

In regio FoodValley en in Nederland zijn er al een aantal organisaties en zorginstellingen die zich richten op tiener- en jonge moeders. Met een aantal van deze organisatie heeft Stichting 1Thuis een samenwerkingsrelatie opgebouwd. Samen streven we naar professionaliteit en kwaliteit die op een gezonde manier wordt gewaarborgd.

Gemeenten

Als u begeleiding nodig heeft, is het altijd belangrijk om dat te laten weten bij de gemeente. Daar kunt u te recht als het gaat om de vergoeding van de begeleiding. Stichting 1Thuis wil graag zorg verlenen aan degene die bij de gemeente aankloppen. Maar u kunt ook privé bij ons te recht. De financiering zal dan via u gaan of misschien een instantie, bijvoorbeeld een kerkelijke gemeente, die u verder wilt helpen.