Onze droom wordt al langere tijd door meerdere mensen gedragen.  We hebben er voor gekozen om een breed draagvlak te creëren. De stichting is kent een professioneel bestuursmodel wat bestaat uit de Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het doel van de stichting is maatschappelijk, maar er is ook zakelijkheid. Wij verwachten ook dat er meer mensen zijn die hetzelfde hart als ons hebben of zullen krijgen en dat daardoor de opvang en begeleiding op den duur kan uitbreiden waar nodig.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
* Wilrik Sinia
* Frans van der Stigchel
* vacant

De Raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. Contact met de stichting verloopt via de bestuurders, Marien en Anneke. Indien wenselijk kan contact gelegd worden met één van de leden van de Raad van Toezicht. De contactgegevens zijn via het bestuur op te vragen.

De stichting heeft de ANBI-status. In het stichtingsplan staat beschreven waar de stichting voor staat en zijn de algemene gegevens leesbaar. Daarnaast hebben we een beleidsplan in de vorm van een brochure opgesteld. Dezelfde informatie staat op deze site. Mocht u de brochure willen aanvragen dan kan dat via het contactformulier. Vanaf 2015 zijn de eerste financiële cijfers inzichtelijk en zullen deze online worden gepubliceerd.

De gegevens van de stichting zijn:

Naam: Stichitng 1thuis
Doelstelling: kinderen en jongeren, in het bijzonder tiener- en jonge moeders, voor onbepaalde tijd een thuis te bieden op basis van christelijke waarden en normen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Beloningsbeleid: Stichting 1Thuis richt zich voor de arbeidsvoorwaarden op de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
KVK nummer: 60338814
RSIN: 853865061
Adres gegevens: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk
Email adres: info@1thuis.nl
Telefoonnummer:06-17282258
Bankrekeningnummer:NL52RABO0161846238