Het is onze missie om de hulp(verlening) voor (jonge) gezinnen zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken met een snel resultaat wat zichtbaar is in een stabiel leven voor hun kinderen. Veel te vaak gebeurt het dat om welke reden dan ook een kind een “slechte” start maakt en dat willen we voorkomen en zo nodig verhelpen waar mogelijk. Samen een toekomst!

Wij, Marien en Anneke Folkers hebben een hart voor gezinnen. We hebben zelf ervaren en zien het ook om ons heen hoe belangrijk het is om als ouders een goede start te maken met je kind zodat dat invloed heeft op de rest van de relatie en dus op de rest van je leven.

Wij geloven dat iedereen een thuis nodig heeft van waaruit hij in een gezinssituatie op een gezonde manier kan opgroeien en zijn talenten kan inzetten. Een thuis houdt voor ons een veilige omgeving in met liefde & aandacht, stimulans, groei en in contact met anderen. Relatie en verbondenheid zijn hierin de kern.

Veilige omgeving
Een veilige omgeving is een plek waar iemand zich op zijn gemak voelt. De moeder en het kind mogen zijn wie ze zijn. Een zeker weten dat je in vertrouwen een plek hebt waar je jezelf mag zijn. Met mensen om je heen die je waarderen. Praktisch gezien is dat ook een huis wat de mogelijkheid biedt voor een eigen plekje en rekening houdt met de veiligheid van jonge kinderen.

Liefde & aandacht
Ieder mens heeft aandacht nodig. Je mag gezien worden. Liefde is daarin onmisbaar. Op alle mogelijke manieren willen wij onze liefde tonen aan de moeders en de kinderen. Liefde is eindeloos creatief en dat zal ook zichtbaar zijn in ons handelen.

Stimulans
Om te ontwikkelen heeft iedereen wel eens een zetje in de rug nodig. Bemoediging is daarin erg belangrijk. Vanuit een positieve houding zullen we de moeders en hun kinderen benaderen. Wij denken in mogelijkheden en grijpen de kansen die langs komen.

Groei
Elk kind heeft groei nodig om zo uiteindelijk zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat start al tijdens de zwangerschap. Wij streven er naar om de voorwaarden voor groei, zowel van moeder als kind, optimaal te realiseren zodat de groei vanzelf tot stand komt.

Met anderen
Je kunt het niet alleen. Wij zijn er om elkaar te helpen. We kijken naar het beste wat in de ander zit en willen dat naar boven halen. Samen zullen we gaan wandelen naar de toekomst.