Stichting 1Thuis is een professionele hulpverleningsorganisatie en wil dat ook graag laten zien door een kwaliteitskeurmerk. We hebben daar voor alles in huis en de aanvraag loopt. In de zomer van 2020 zal de stichting het certificaat binnen te hebben.