1Thuis is een professionele organisatie en wil dat ook graag laten zien door een kwaliteitskeurmerk. We hebben daar voor alles in huis en zijn dit nu aan het opzetten. We hopen aan het begin van 2020 het certificaat binnen te hebben.